Ett nytt sätt att flytta!

Vi tar hand om hela flytten från planering till färdigt uppdrag. Välj hela eller delar av;

 • packning
 • flyttning
 • uppackning
 • montering
 • flyttstädning
 • magasinering
 • samarbete med auktionsfirma
 • transport till försäljning
 • transport av överskott till Erikshjälpen
 • Vi ansöker om ert RUT-avdrag
 • "Röjning" av bostäder/bohag efter avveckling av desamma.